caesuras سئوال پرسپولیس سعید آقایی تراکتورسازی

caesuras: سئوال پرسپولیس سعید آقایی تراکتورسازی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی اگر نجفی دوباره استعفا دهد موافقت می کنیم/ تاکنون هیچ گزینه‌ای جهت شهرداری معرفی نشده ، عضو شورا

اگر شهردار مجددا استعفا دهد جهت شهرداری سرپرستی معرفی می‌کنیم و همه مطمئن باشند که ظلمی در اداره شهر به وجود نخواهد آمد. 

اگر نجفی دوباره استعفا دهد موافقت می کنیم/ تاکنون هیچ گزینه‌ای جهت شهرداری معرفی نشده ، عضو شورا

عضو شورا: اگر نجفی دوباره استعفا دهد موافقت می کنیم/ تاکنون هیچ گزینه ای جهت شهرداری معرفی نشده

عبارات مهم : ایران

اگر شهردار مجددا استعفا دهد جهت شهرداری سرپرستی معرفی می کنیم و همه مطمئن باشند که ظلمی در اداره شهر به وجود نخواهد آمد.

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در صورتی که نجفی مجدداً استعفا بدهد قطعا با آن موافقت خواهد شد.

ناهید خداکرمی در گفت وگو با فارس راجع به استعفای مجدد نجفی از شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: اگر دوباره شهردار استعفا بدهد موافقت می کنیم و با توجه به اینکه ممکن است بیماری شهردار آسیبی به مدیریت شهری وارد کند موافقت خواهیم کرد.

اگر نجفی دوباره استعفا دهد موافقت می کنیم/ تاکنون هیچ گزینه‌ای جهت شهرداری معرفی نشده ، عضو شورا

وی افزود: در حال حاضر شهر صاحب دارد و حتی شهردار امروز در مراسم سالگرد اتوبوسرانی نیز حضور داشته است و به فعالیت خود ادامه می دهد. و به نظر بنده هیچ کوتاهی در مدیریت شهری صورت نگرفته است.

خداکرمی گفت: نجفی با وجود ناراحتی و دردی که دارد یک روز هم در منزل نمانده است و یک روز هم کار شهر بر زمین نمانده است.

اگر شهردار مجددا استعفا دهد جهت شهرداری سرپرستی معرفی می‌کنیم و همه مطمئن باشند که ظلمی در اداره شهر به وجود نخواهد آمد. 

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: ما از رسانه ها درخواست می کنیم در این زمینه کمک کنند و از انتقاد و نقد مستند استقبال می کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا معاونین شهردار استعفا داده اند گفت: همه معاونین در سمت خود هستند و به فعالیت خود ادامه می دهند.

این عضو شورا گفت: اگر شهردار مجددا استعفا دهد جهت شهرداری سرپرستی معرفی می کنیم و همه مطمئن باشند که ظلمی در اداره شهر به وجود نخواهد آمد.

اگر نجفی دوباره استعفا دهد موافقت می کنیم/ تاکنون هیچ گزینه‌ای جهت شهرداری معرفی نشده ، عضو شورا

خداکرمی گفت: تاکنون هیچ گزینه ای جهت شهرداری و یا سرپرست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران معرفی و بررسی نشده است.

واژه های کلیدی: ایران | معرفی | استعفا | شهردار | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs