caesuras سئوال پرسپولیس سعید آقایی تراکتورسازی

caesuras: سئوال پرسپولیس سعید آقایی تراکتورسازی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی ارتباط صرع خاموش با علائم آلزایمر

طبق یافته های یک مطالعه کوچک، صرع خاموش یا تشخیص داده نشده ممکن است در بعضی علائم مرتبط با بیماری آلزایمر نظیر گیجی و سردرگمی نقش داشته باشد. 

ارتباط صرع خاموش با علائم آلزایمر

ارتباط صرع خاموش با علائم آلزایمر

عبارات مهم : محققان

طبق یافته های یک مطالعه کوچک، صرع خاموش یا تشخیص داده نشده ممکن است در بعضی علائم مرتبط با بیماری آلزایمر نظیر گیجی و سردرگمی نقش داشته باشد.

به گزارش مهر، حملات ناشی از بیماری صرع در هیپوکامپ، بخشی از مغز که در تثبیت خاطرات نقش دارد، روی می دهد. محققان بر این باورند درمان صرع می تواند به کنترل آلزایمر یا کُند کردن روند آن کمک کند.

ارتباط صرع خاموش با علائم آلزایمر

این مطالعه فقط مشمول بر دو زن بود که هردو در دهه ۶۰ زندگی ارزش دارای علائم مرتبط با بیماری آلزایمر بودند. این دو زن دارای حالات سردرگمی و گیجی بودند یا سوالات مشابه را چندین بار تکرار می کردند.

تصاویر مغزی و آزمون مایع مغزی-نخاعی آنها نشان داد که آنها مبتلا به آلزایمر هستند ولی نوسانات در علائم زنان بسیار چشمگیرتر از حد معمول بود.

طبق یافته های یک مطالعه کوچک، صرع خاموش یا تشخیص داده نشده ممکن است در بعضی علائم مرتبط با بیماری آلزایمر نظیر گیجی و سردرگمی نقش داشته باشد. 

هیچ یک از این زنان دارای سابقه حملات ناشی از صرع نبودند. ولی بعد از بررسی فعالیت مغزی این زنان به مدت ۲۴ تا ۷۲ ساعت مشخص شد فعالیت شبه تشنج در هیپوکامپ این زنان اتفاق افتاده هست. به طوریکه در یکی از زنان، سه بار حمله صرع در طول خواب اتفاق افتاده بود.

محققان داروهای ضدتشنج جهت این زنان تجویز کردند. یک سال بعد، زنان فقط یک بار دچار سردرگمی شدند که آن هم زمانی بود که دوز دارویی ارزش را فراموش کرده بودند.

با این حال محققان عنوان می کنند باید مطالعه بیشتری در این زمینه و بر روی افراد بیشتری صورت گیرد.

ارتباط صرع خاموش با علائم آلزایمر

واژه های کلیدی: محققان | بیماری | مطالعه | آلزایمر | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs