caesuras سئوال پرسپولیس سعید آقایی تراکتورسازی

caesuras: سئوال پرسپولیس سعید آقایی تراکتورسازی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز بازار خودرو رشد تولید ماشین ادامه دارد

فروردین ماه امسال نیز تیراژ تولید ماشین همچون ماه‌های پیش از آن با زیاد کردن همراه بوده است. 

رشد تولید ماشین ادامه دارد

رشد تولید ماشین ادامه دارد

عبارات مهم : انواع

فروردین ماه امسال نیز تیراژ تولید ماشین همچون ماه های پیش از آن با زیاد کردن همراه بوده هست.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع ماشین در خودروسازان داخلی با رشد ۱۷.۵ درصدی همراه بوده و از ۶۸ هزار و ۱۸۰ دستگاه در فروردین ماه ۱۳۹۶ به ۸۰ هزار و ۱۴۰ دستگاه رسید.

فروردین ماه امسال تولید انواع سواری ۱۸ درصد زیاد کردن داشته و از ۶۴ هزار و ۶۲۲ دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به ۷۶ هزار و ۲۳۹ دستگاه زیاد کردن یافت.

رشد تولید ماشین ادامه دارد

تولید انواع ون نیز صعودی بوده و با رشد ۳۱۱.۱ درصدی از ۱۸ دستگاه در فروردین ماه ۱۳۹۶ به ۷۴ دستگاه رسید.

در این مدت تولید انواع وانت نیز ۶.۳ درصد زیاد کردن یافته و از ۲۹۰۷ دستگاه در فروردین ماه ۱۳۹۶ به ۳۰۹۰ دستگاه زیاد کردن یافت.

فروردین ماه امسال نیز تیراژ تولید ماشین همچون ماه‌های پیش از آن با زیاد کردن همراه بوده است. 

برخلاف این محصولات ولی تولید مینی بوس و میدل باس با کم کردن همراه بوده و با افت ۴.۳ درصدی از ۴۷ دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به ۴۵ دستگاه رسید.

تولید اتوبوس نیز ۲۲.۵ درصد کم کردن یافته و از ۷۱ دستگاه در فروردین ماه ۱۳۹۶ به ۵۵ دستگاه کم کردن یافت.

فروردین ماه امسال تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده ۲۳.۷ درصد زیاد کردن یافته و از ۵۱۵ دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به ۶۳۷ دستگاه رسید.

رشد تولید ماشین ادامه دارد

واژه های کلیدی: انواع | ماشین | همراه | دستگاه | فروردین ماه | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs